(0034) 964837688 info@ gimeno111.com
Select Page
La construcció de la marca ciutat

La construcció de la marca ciutat

Dins de qualsevol plantejament estratègic de comunicació, la gestió de l’intangible marca és fonamental per a transmetre valors, avantatges competitius o posicionar-nos enfront de *targets específics o enfront de la competència.Quan treballem en el dia a dia de...